Hoe werkt het

CONSTRUCTIE
De gezamenlijke obligatiehouders krijgen een 1e hypotheekrecht op al het vastgoed dat Woningsparen I aan gaat kopen, hiervoor verenigen we alle Obligatiehouders in een stichting. Hierdoor kunnen we op eenvoudige wijze Woningsparen I vullen met de maximaal aan te kopen woningen voor Woningsparen I.

STICHTING OBLIGATIEHOUDERS WONINGSPAREN
De stichting obligatiehouders krijgt het recht van 1e hypotheek en ziet alsmede toe op het uitvoeren van de periodieke rente-uitkeringen naar alle obligatiehouders. De stichting obligatiehouders kan ook een vergadering organiseren om zo nodig alle obligatiehouders gezamenlijk te informeren.

DE NOTARIS
De notaris heeft de opdracht om obligatiehouders op een juiste manier te informeren en om telkens het 1e recht van hypotheek te vestigen. Zodra het bestuur van Woningsparen I u oproept om het toegezegde geld over te maken gaat uw geld rechtstreeks naar de veilige ‘derdengelden rekening’ van deze notaris. Zo weet u dat uw geld enkel wordt uitgegeven ten behoeve van de aankoop van vastgoed.

STICHTING BEWAARDER WONINGSPAREN
De stichting bewaarder houdt het vastgoed. Zij wordt onafhankelijk eigenaar. Op deze wijze is het vastgoed afgeschermd van de onderneming. In de stichting bewaarder is de vastgoedportefeuille veilig en overzichtelijk gebundeld.

WONINGSPAREN I
De onderneming wordt ondergebracht in een B.V. (besloten vennootschap) genaamd: “Woningsparen I” . Woningsparen ontvangt de huurinkomsten en betaalt alle rekeningen.

FONDSBEHEERDER WONINGSPAREN I
De fondsbeheerder is de beherend vennoot van Woningsparen I. Zij zijn verantwoordelijk voor het nakomen van alle verplichtingen en hebben de taak om de onderneming Woningsparen I zo goed mogelijk te laten presteren.

DE VENNOTEN (GELDSCHIETERS)
De vennoten zijn de risico-investeerders van Woningsparen I. Zij investeren gezamenlijk ook een deel van hun eigen vermogen in het fonds in ruil voor participaties. De vennoten delen mee in de winst en in het verlies van Woningsparen I. Waar u als obligatiehouder de zekerheid heeft een vaste rente te ontvangen gedurende de looptijd en aan het eind van de rit uw geld terug te krijgen, lopen de vennoten een hoger risico. Daar staat een mooie beloning tegenover als het fonds goed heeft gepresteerd en of woningen verkoopt.

Meer informatie?

© Copyright - Woningsparen