BEGROTING & MEERJARENPLANNING

U kunt de volledige documentatie bekijken indien u het informatieformulier op deze website heeft ingevuld. U ontvangt dan de betreffende documentatie. Woningsparen I zal de eerste rente uitkeringen aan haar Obligatiehouders voldoen zodra Woningsparen I vol geplaatst is; de woningen die wij aankopen zullen dan direct worden verhuurd. Begin 2017 worden de definitieve resultaten op deze website gepubliceerd. De aanvragen voor deelname zijn groot te noemen. Wij zijn bezig al onze nieuwe obligatiehouders te informeren. We liggen op schema en alles verloopt volgens planning.

Begroting Woningsparen I
Koopsom 2.240.000 Taxatiewaarde € 2.400.000
overdrachtsbelasting 2% 44.800 Loan to value 94
aankoopcourtage 1.% 22.400 Netto rendement 5%
Marketingvergoeding 22.500 Factor 13,7
Notariskosten 24.500
Taxatiekosten 6.200 Obligatiehouders 2.360.000
Verbouwingskosten 25.000 eigen vermogen 25.400
Totaal investering 2.385.400 2.058.880
Baten
Huurinkomsten € 175.500
Lasten %vd huur
Rente Obligatiehouders 118.000
FondsBeheer 4% 7.020
Vastgoedbeheerman 4% 7.020
Accountantkosten 3% 5.265
Opstal glas wa verzekering 4.625
Ozb eigenaarsdeel 4.215
Servicekosten VVE 10x 8.430
Onderhoud reserveringen 4% 7.020
Reservering evt. leegstand 2% 3.510
165.105 minus
jaar resultaat bv 1e jaar 10.395
Meerjarenplanning Woningsparen I
jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10
huurinkomsten 175.500 179.010 182.590 186.241 189.965 193.764 197.639 201.591 205.622 209.734
lasten 165.105 165.930 166.759 167.592 168.429 169.271 170.117 170.967 171.821 172.680
Resultaat 10.395 13.080 15.831 18.649 21.536 24.493 27.522 30.624 33.801 37.054
LTV 92.% 90.% 88.% 86.% 84.% 82.% 80.% 78.% 76.% 74.%
overwaarde 6,00% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22.% 24.% 26.%

De basis van deze planning zijn obligatiehouders van 10 jaar. Dan kunnen ze worden verlengd door dezelfde obligatiehouder of worden overgenomen door nieuwe obligatiehouders. Ook zijn de initiatiefnemers na 10 jaar bereid participaties over te nemen en/of door te verkopen aan nieuwe obligatiehouders. Indien er géén nieuwe obligatiehouders zijn of een aantal obligatiehouders willen uitstappen, dan kan er een woning verkocht worden, zodat de overige obligatiehouders het fonds met minder woningen voortzetten. Dit zal geen grote gevolgen hebben voor de dekkingsgraad. De initiatiefnemers streven naar voldoende dekkingsgraad, zodat ten alle tijde voldoende waarde is om bij verkoop alle obligatiehouders te kunnen terug te betalen. De 1e hypotheek ligt immers bij de obligatiehouders.

Meer informatie?

© Copyright - Woningsparen