Woningsparen

  • Vastgoedobligaties met EERSTE HYPOTHEEKRECHT

  • Uw rendement 5% (10 jaar vast)

  • Uitkeringen per kwartaal

  • Minimale inleg: € 5.000,-

  • Bijkomende kosten: geen

Huur als rendement

Woningsparen I  obligaties zijn beschikbaar

Woningsparen I betreft een fonds van maximaal € 2.260.000 aan te kopen en te verhuren woningen in centrum Alkmaar en Bergen NH. Woningsparen I is een fonds met 10 verhuurde woningen in de vrije huur sector en een geschatte huuropbrengst van € 175.500,- per jaar. Een jaarlijkse indexatie van 2% zal worden toegepast. Bij Woningsparen I kunt u al een obligatie van € 5.000,- nemen om met Woningsparen I mee te doen. Het volledige opgehaalde bedrag zal worden aangewend om Woningsparen I geheel aan te kopen en te verhuren.

U heeft interesse?

Door middel van het invullen van het contactformulier op deze website kunt u aangeven interesse te hebben in Woningsparen I. Wij mailen u de documentatie en inschrijfformulier.

WELKOM BIJ WONINGSPAREN

De doelstelling van Woningsparen is het aankopen en verhuren van woningen in de vrije sector op toplocaties. Woningsparen beschikt over een database met capabele en solvabele huurders voor deze woningen. Woningsparen I betreft woningen in het centrum van Alkmaar en Bergen NH. De woningen zijn hoogwaardig qua afwerking en locatie en zijn zeer gewild bij onze huurders. Tevens zijn al onze woningen gelegen in de vrije huur sector. De huurders beschikken over een inkomen van minimaal 2 tot 3 x modaal.

De vraag naar huurwoningen in de vrije sector in de centra van steden en omliggende dorpen is enorm groot. Door vastgoedobligaties te kopen in Woningsparen helpt u mee om het huuraanbod in de vrije huur sector te vergroten. Bovendien ontvangt u periodiek een vaste rentevergoeding op uw rekening.

Woningsparen werkt anders dan andere vastgoedfondsen. Bij reguliere vastgoedfondsen en vastgoed-CV’s deelt u als participant mee in winst en/of verlies en heeft u meestal géén onderpand. U krijgt bij deze CV’s een hoog rendement aangeboden maar u loopt heel veel risico. Er zijn bijna altijd externe bankfinancieringen aangetrokken. Hierdoor kunt u geen échte zekerheden krijgen.

INNOVATIEVE OPZET

De initiatiefnemers van Woningsparen hebben een vastgoedfonds op de markt gebracht dat zowel zekerheid als een goed rendement biedt aan investeerders. Zekerheid doordat er geen bankfinanciering aangetrokken wordt. Doordat de bank niet meedoet, kunnen alle onderpanden (het vastgoed) aan de gezamenlijke obligatiehouders worden gegeven.

De kosten van Woningsparen I zijn erg laag, waardoor u als investeerder profiteert van een vaste rente.

Een vaste hoge renteuitkering is haalbaar doordat Woningsparen I lage fondskosten heeft. In tegenstelling tot andere fondsen wordt er geen salaris uit het fonds onttrokken. Overheadkosten worden door de initiatiefnemers gedragen. De initiatiefnemers krijgen hun winst door de waardestijging bij verkoop. Door deze manier van werken kan de rente worden gegarandeerd.

LAAGDREMPELIGHEID EN TRANSPARANTIE

Woningsparen I rekent aan u als obligatiehouders geen kosten. Gewoon duidelijk! Bovendien kunt u al instappen vanaf  €5000,- . Zowel de portefeuille als de boekhouding van Woningsparen I is voor obligatiehouders volledig inzichtelijk. U krijgt als obligatiehouder het recht van 1e hypotheek op al het vastgoed in Woningsparen I, er komt geen bankfinanciering aan te pas. Met woningen op toplocaties en kapitaalkrachtige huurders geven wij u optimale zekerheid.

Meer informatie?

© Copyright - Woningsparen